Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Błędy sołectwa, błędy gminy
Poniedziałek, 14 Marzec 2016 | Przeczytany 634 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Mieszkanka maleńkiego sołectwa A. w gminie B. (inicjały nazw zmienione) zamieszkałego przez kilka rodzin, w tym 12 stałych mieszkańców mających prawo do głosowania, zwróciła się do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w następującej sprawie. Mianowicie poprzedni sołtys. A. sprawujący tę funkcję do marca 2015 r. nie zwołał w 2014 r. w ustawowym terminie do końca września 2014 r. zebrania wiejskiego w celu uchwalenia wniosku wskazującego przeznaczenie kwoty ponad 6 tys. zł przypadającej sołectwu A. z puli funduszu sołeckiego zarezerwowanej w budżecie gminy X. na rok budżetowy 2015. Natomiast sporządził ten wniosek sam, wskazując przeznaczenie całej kwoty na remont gminnej drogi. Urzędniczka rozpatrująca wniosek z upoważnienia pani wójt nie wskazała jednak żadnych błędów formalnych i nie został on odrzucony, choć nie było dołączonego do niego protokołu zebrania wiejskiego, uchwały zebrania wiejskiego uchwalającego wniosek ani podpisanej listy obecności mieszkańców na zebraniu.

W marcu 2015 r. została wybrana inna osoba na funkcję sołtysa A. W maju 2015 r. nowa sołtyska zwołała zebranie wiejskie w celu zmiany wniosku i zebranie wiejskie uchwaliło zmianę przedsięwzięcia na zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do ogrodzenia prywatnych pól uprawnych w celu ich ochrony przed szkodami czynionymi przez dziką zwierzynę leśną. Miała to być kontynuacja grodzeń realizowanych w poprzednich latach. Wójt nie odrzuciła wniosku i materiały do ogrodzenia pól zostały zakupione oraz złożone na gruncie jednego z mieszkańców. Część grodzeń wykonano, ale były sołtys złożył protest w gminie. W efekcie pozostałe nie zamontowane jeszcze słupki i siatka zostały zabrane przez pracownika gminy w asyście policji z argumentacją, że jest to własność gminy. Mieszkańcy przybyli na sesję rady gminy, ale przewodniczący rady nie wysłuchał ich argumentów i odesłał z niczym. A gmina postanowiła przeznaczyć siatkę i słupki na ogrodzenie boiska w innym sołectwie.]

Więcej…
 

O plonach nie zapominaj, w marcu siać zaczynaj, czyli: weź udział w wiosennych spotkaniach i szkoleniach
Wtorek, 1 Marzec 2016 | Przeczytany 690 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

regio

Zmieniasz lub chcesz zmieniać na lepsze swoje otoczenie? Warto uczyć się i rozwijać, by robić to bardziej skutecznie. Już teraz zapisz się na spotkanie regionalne akcji Masz Głos, Masz Wybór – poznaj innych działaczy i działaczki oraz weź udział w szkoleniach. Zaproszeni są uczestnicy akcji i wszystkie zainteresowane osoby.

Więcej…
  
O funduszu sołeckim w Polsacie
Piątek, 5 Luty 2016 | Przeczytany 671 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

polsat

  
Narzucanie przez gminę zadań do realizacji w ramach przyznanego funduszu
Środa, 20 Styczeń 2016 | Przeczytany 824 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Władze Gminy lekceważą uchwałę jednostki pomocniczej dot. przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego(wcześniej oczywiście wniosek sołectwa został zatwierdzony do realizacji). Lekceważenie w głównej mierze odnosi się do sytuacji narzucania przez gminę zadań (przedsięwzięć)do realizacji w ramach przyznanego funduszu. W projekcie budżetu gminy na rok 2016 w istotnym zakresie zostały zmienione zadania, które to sołectwo ma zrealizować – nie są one zgodne z treścią wniosku. Gmina między innymi narzuca sołectwu (sytuacja się powtarza) ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej wygenerowanych przez świetlicę wiejską. Gmina żąda, aby sołectwo z funduszu sołeckiego przeznaczyło na ten cel1000 zł – co bezprawnie wskazano w budżecie gminy na rok 2016. Warto podkreślić, że koszty za energię to jakieś 80 zł miesięcznie, zatem roczny koszt energii stanowi około 10% całej puli środków przyznanej z funduszu sołeckiego! – napisał Bartłomiej Nowaczyk.

Więcej…
  
„LETNICY” A FUNDUSZ SOŁECKI
Środa, 20 Styczeń 2016 | Przeczytany 817 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Wśród mieszkańców sołectwa jest wiele osób zameldowanych na pobyt czasowy i są płatnikami podatków w związku z  posiadanymi działkami rekreacyjnymi. Czy mają oni prawo współdecydować o funduszu sołeckim? Co zrobić gdy przybędą na zebranie a zarówno sołtys jak i pozostali mieszkańcy nie mają pewności czy faktycznie oni wszyscy mają zameldowanie czasowe?

Z dniem 1 marca 2015 roku na mocy art.68  ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388), zmianie uległy zapisy art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim, ustalającego wzór według, którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Stosownie do postanowień art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności w rejestrze mieszkańców należy uwzględnić zarówno osoby zameldowane na pobyt stały jak i czasowy. Tym samym wzrasta ilość środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego o ile na jego terenie zameldowane są osoby na pobyt czasowy. Ustawa o funduszu sołeckim nie wskazuje, że osobami uprawnionymi do zgłoszenia wniosku zawierającego przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołeckiego  są tylko osoby posiadające zameldowanie stałe bądź czasowe na terenie danego sołectwa - ustawa wskazuje tylko że uprawnionymi są pełnoletni mieszkańcy (vide art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim).

Więcej…
  
WKŁAD DO INWESTYCJI GMINNEJ
Środa, 20 Styczeń 2016 | Przeczytany 704 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy jest możliwość „dołożenia się” do inwestycji gminnej, mianowicie gmina będzie remontować drogę za ok. 150 tys. zł. Ta droga jest bardzo ważna, dla mieszkańców i chcieliby na nią przeznaczyć fundusz sołecki (chodzi o zmianę przedsięwzięcia na rok 2016 w trakcie roku). Czy jeśli gmina robi tam inwestycję to sołectwo może złożyć wniosek o dołożenie swoich pieniędzy do tej inwestycji? 

Zmianę przez sołectwo przedsięwzięć lub ich zakresu w trakcie roku budżetowego umożliwiają przepisy art. 7 ust. 1–4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301). Z przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że może to nastąpić w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 31 października roku budżetowego (czyli w tym przypadku – w 2016), jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na rok budżetowy. Nowe przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, więc można zmienić pierwotnie uchwalone przedsięwzięcie właśnie na budowę tej drogi. Czy jednak przebiega ona przez teren danego sołectwa?

Więcej…
  
Na coś, a nie dla kogoś
Poniedziałek, 28 Grudnia 2015 | Przeczytany 694 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Wkładka listopadowa

Część sołtysów i rad sołeckich podchodzi do funduszu sołeckiego z założeniem wyniesionym jeszcze z czasów, gdy dysponowali tzw. odpisami sołeckimi.

Treść całego artykułu Tutaj

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 62

kultura l p

asos14 20

2017 11 01

malopolska3a

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy