Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Fundusz sołecki może być wkładem własnym w projektach w ramach PROW 2007 - 2013
Środa, 12 Styczeń 2011 | Przeczytany 3797 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Krajowa Rada  Regionalnych Izb Obrachunkowych zajęła stanowisko w sprawie możliwości wykorzystania środków pochodzących z funduszu sołeckiego na finansowanie wkładu własnego w małych projektach realizowanych w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej…
 

Fundusze Sołeckie – skorzystajmy z tej szansy
Poniedziałek, 10 Styczeń 2011 | Przeczytany 1283 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wydało w ramach obecnie realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich publikację pt. , ,, Fundusze Sołeckie-skorzystajmy z tej szansy”, serdecznie zapraszamy do ciekawej lektury.
Pobierz Plik /Pobierz Okładkę do projektu
  
Nieprzekraczalne terminy w funduszu
Niedziela, 9 Styczeń 2011 | Przeczytany 1612 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Przepisy ustawy o funduszu sołeckim przewidują konkretne terminy na różne czynności proceduralne. Terminów tych powinna obowiązkowo przestrzegać zarówno rada gminy, wójt jak i sołectwo. Zwane są one w języku prawniczym „zawitymi” tzn. właśnie nieprzekraczalnymi. Ich przekroczenie w konsekwencji uniemożliwia bowiem realizację wydatków z funduszu. Te terminy są następujące:

Więcej…
  
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
Wtorek, 4 Styczeń 2011 | Przeczytany 5912 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Terminy wyborów, kadencja
Po wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r. rozpoczęła się kolejna kadencja rad gmin i wójtów. W większości gmin  wybory  sołtysów i członków rad sołeckich (oraz przewodniczących osiedli i rad osiedlowych) zazwyczaj odbywają się  pół roku – rok później. Jednak nie wszędzie.    Terminy te mogą być bardzo odległe od wyborów rad gmin i wójtów: jest tak wtedy, gdy kadencja jednostek pomocniczych nie trwa  4 lata, ale np. 2 albo 5. A tak się zdarza. O ile bowiem czteroletnia kadencja   rad gmin i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)  wynika z przepisów ustawowych, to czas trwania kadencji jednostek pomocniczych nie jest określony w  najważniejszej dla gmin i jednostek pomocniczych ustawie o samorządzie gminnym,  ani w innych ustawach. O tym ile ta kadencja ma trwać powinna rozstrzygnąć rada gminy w statucie sołectwa, ponieważ obowiązek uregulowania  zasad i trybu wyborów do organów sołectwa nakłada na nią przepis art. 35 ust 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, nie narzucając jej jednak niczego w tym względzie..

Więcej…
  
,,Fundusze Sołeckie - szansą dla wsi” - warsztaty dla trenerów
Środa, 15 Grudnia 2010 | Przeczytany 1472 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W dniach 1-3 grudnia 2010 roku w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyły się warsztaty dla grupy trenerów. Zostały one zorganizowane w ramach realizowanego obecnie przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów projektu pn. ,,Fundusze Sołeckie - szansą dla wsi”,  dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Więcej…
  
Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi
Poniedziałek, 6 Grudnia 2010 | Przeczytany 2558 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

–Traktujemy fundusz sołecki jako użyteczne, dobre narzędzie do cywilizacji mieszkańców wsi i pragniemy, aby poprzez ten fundusz liderzy wiejscy nie zatrzymywali się na pojedynczym działaniu, ale wkraczali w dalsze obszary aktywności takie, jak metoda odnowy wsi – powiedział senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, otwierając w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich seminarium „Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi” zorganizowane przez KSS.

Więcej…
  
Fundusze Sołeckie – szansą dla wsi - prezentacja
Środa, 24 Listopad 2010 | Przeczytany 1266 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, która została wykonana w ramach realizowanego obecnie projektu pn. ,,Fundusze Sołeckie – szansą dla wsi”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”. Pobierz Plik
 
<< Początek < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następna > Ostatnie >>

Strona 59 z 63

kultura l p

asos14 20

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy